Daragiu Constantin – Partidul Social Democrat
Stoica Ion – Partidul Social Democrat
Mustafa Ghionul – Partidul Social Democrat
Feizula Feuzi – Partidul Social Democrat
Badea Nicoleta – Partidul Social Democrat
Ursu Camelia Rozica – Partidul Social Democrat
Ocheșel Vasile Bogdan – Partidul Social Democrat
Pitran Vergil – Partidul Social Democrat