Comuna Grădina este situată în partea centrală a Dobrogei, în nordul judeţului Constanţa, la 52 km nord de reşedinţa acestuia, municipiul Constanţa. Reînfiinţată în 2005, comuna este alcătuită din trei localităţi: satul Grădina-reşedinţa comunei, satul Cheia, aflat la sud de primul, la o depărtare de 5 km şi cătunul Casian, situat la 4 km est de Cheia. Satele componente au un caracter agricol şi zootehnic, aflându-se pe şoseaua Constanţa-Tulcea, varianta Casimcea, pe drumul judeţean 222. Pe drumul judeţean 226B se poate ajunge spre est în comuna Cogealac, iar spre vest în comuna Pantelimonul de Sus. Terenul satelor este uşor fragmentat, cu altitudini cuprinse între 50-90 m. În partea sudică, la sud de localitatea Cheia, se află vestitele Chei ale Dobrogei, formate în calcare jurasice, unde s-au format renumitele peşteri „La Izvor” şi „La Adam”. Acestea din urmă au constituit în timpuri uitate de vreme primele adăposturi umane sigure. În prezent ele se află sub ocrotirea Primăriei comunei Grădina, Ocolului Silvic Hârşova, Agenţiei de Protecţie a Mediului Constanţa, Academiei Române şi Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii a Universităţii „Ovidius” Constanţa. În perioada medievală denumirile localităţilor Grădina, Cheia şi Casian (intrate în nomenclatorul comunelor dobrogene din anul 1931) erau Toxof, Chirişlik, respectiv Şeremet.