Hotărârea nr 43, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind administrarea și gospodărirea domeniului public și privat al comunei Grădina, județul Constanța

Publicație căsătorie 14.06.2022

Anunț licitație închiriere spațiu 21.03.2022

Hg nr.336 publicată în monitorul oficial al României nr.245/11.03.2022

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a taxelor speciale și amenzilor aplicabile persoanelor fizice și juridice, în anul fiscal 2023 – 17.03.2022

Anunț atribuire directă 02 martie 2022

Anunț ANPC 22.11.2021

Anunț colectiv pentru publicarea prin publicitate 21.10.2021

Pliant „Ajutor pentru consumatorul vulnerabil” 19.10.2021

Cerere – Declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Documente doveditoare privind componența și veniturile familiei pentru lemne, combustibili petrolieri și supliment energie

Lista funcțiilor și a încadrărilor personalului din cadrul Serviciului Public Apă Grădina la 30.09.2021

Lista funcțiilor și a încadrărilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădina și a serviciilor din subordinea sa la 30.09.2021

Proces-Verbal al ședinței din data de 06.09.2021 al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Grădina

Anunț public

Propuneri de steme ale Comunei Gradina in vederea consultarii si dezbaterii

Var. 1

Var. 2

Var. 3

Lista funcțiilor și a încadrărilor personalului din cadrul Serviciului Public Apă Grădina la 31.03.2021

Lista funcțiilor și a încadrărilor personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădina și a serviciilor din subordinea sa la 31.03.2021

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale şi amenzilor aplicabile
persoanelor fizice şi juridice, în anul fiscal 2022

Anunț Coronavirus (Covid-19)

Listă debitori persoane juridice 01.07.2020

 Cauți un loc de muncă în străinătate? Informează-te!

Listă debitori persoane juridice 01.04.2020 

Listă debitori persoane fizice 01.04.2020

Listă debitori persoane juridice 01.01.2020 

Listă debitori persoane fizice 01.01.2020

Informare depuneri de gheață

Listă debitori persoane fizice, juridice  01.10.2019

Anunț concurs șef de centru

Bibliografie șef de centru

Lista debitori persoane juridice 01.07.2019

Lista debitori persoane fizice 02.04.2019

Lista debitori persoane juridice 02.04.2019

Planificare lunară-persoane desemnate în echipa mobilă- aprilie 2019

Anunț 4 martie 2019

Anunț referitor la Programul național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, etapa a-IV-a

Anunț referitor la Programul național de cadastru și carte funciată a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, ETAPA a-III-a

Atenționare virus West Nile la animale

Demarare proiect de înregistrare sistematică în sectoare cadastrale, respectiv Sectoarele 7,8,18,19,20,23,24,25,32,33,34,41,42